0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

ตัวแทนจำหน่าย

จังหวัด

ตัวแทนจำหน่าย

โทรศัพท์

ประจวบคีรีขันธ์

1. บจก.เปี่ยมสุข โฮสดิ้ง  42/6  ถ.สระสรง  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110 

โทร.086-368-7110

ชุมพร

1. บจก.สหไทยศึกษาภัณฑ์  100-102  ถ.ศาลาแดง  ต.ท่าตะเภา  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 
2. ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์  111/1-2  ถ.พิศิษฐ์พยาบาล  ต.ท่าตะเภา  อ.เมือง 
จ.ชุมพร  86000 
3. ร้านศึกษาภัณฑ์ละแม  189  ม.6  ต.ละแม  อ.ละแม  จ.ชุมพร  86170 
4. ร้านไอโซนคลังศึกษา  92/1  อาคารไอโซน  ถ.หลังสวน  ต.หลังสวน 
อ.หลังสวน  จ.ชุมพร 86110 

โทร.077-511-201
โทร.077-502-263


โทร.077-559-062
โทร.077-581-881-2, 077-581-889

ระนอง

1. ร้านศูนย์ศึกษาและเครื่องเขียน  242  ถ.ท่าเมือง  ต.เขานิเวศน์  อ.เมือง  จ.ระนอง  85000 

โทร.077-823-308

สุราษฎร์ธานี

1.ร้านเพื่อนนักเรียน 300 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
2.ร้านไทยวัฒนาพานิช 106,108,110 ถ.บ้านดอน ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
84000
3.บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 130 ถ.ธราบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธา81300 
4.บจก.บัณฑิตไทย 3/57 ถ.สุรีย์โชค ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000
5.บจก.บุ๊คดิลิเวอรี่ 224/66 ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   84000
6.กชนันท์ ต.เวียงสระ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
7.ร้านศึกษาภัณฑ์สุราษฎร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
8.ร้านตงฮั้ว อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร 080-693-0444
โทร 077-282-025


โทร 077-311-330
โทร 077-286-649
โทร 077-288-445
-

 

นครศรีธรรมราช

1. ร้านพัฒนาพานิช  130  ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
2. ร้านวรรณาพาณิชย์  121  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
3. ร้านทุ่งสงบรรณาคาร  11-13  ถ.ชัยชุมพล  ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช  80110

โทร.075-356-490
โทร.075-362-405
โทร.075-411-241, 089-866-6997

กระบี่

1. บจก.หนอนหนังสือ  6-10  ถ.มหาราช ซอย 7  ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000 

โทร.076-211-396, 075622951-2

ภูเก็ต

1. บจก.เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่     18/69-73 ถ.แม่หลาน อ.เมือง                จ.ภูเก็ต
2. บจก.เส้งโหภูเก็ต  2/14-16,54  ถ.มนตรี  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 
3. บจก.ยูไนเต็ด คิดส์  184/16  ม.3  ต.ไม้ขาว  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  83110 

โทร.076-211-703
โทร.076-211-396
โทร.081-538-8707

พัทลุง

1. บจก.ศูนย์หนังสือพัทลุง  503  ถ.ราเมศวร  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000

โทร.074-621-243

ตรัง

1. ร้านมิตรสาส์น  130-132  ถ.วิเศษกุล  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 
2. หจก.นำวิทยา  136/1  ถ.วิเศษกุล  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 
3. ร้านภัทรพิทยาภัณฑ์  103 / 1  ต.ย่านตาขาว  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  92140 
4.ศูนย์หนังสือตรัง ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
5. ร้านศรีตรังสาส์น  42/2-3  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 
6. ร้านช้างเครื่องเขียน  80,82  ถ.สถลสถานพิทักษ์  ต.กันตัง  อ.กันตัง  จ.ตรัง  92110 

โทร.075-218-811, 075-218-806
โทร.075-219-288, 075-212-992, 086-274-9449
โทร.081-084-5450    
-
โทร.081-526-6625
โทร.075-237-121

สตูล

1. ร้านเลิศศึกษาภัณฑ์  126  ม.6  ต.ละงู  อ.ละงู  จ.สตูล  91110 
2. หจก.บุ๊คสตูล  236-238  ถ.ติรสถิตย์  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล  91000 
3. ร้านท่าแพเครื่องเขียน  82  ม.2  ต.ท่าแพ  อ.ท่าแพ  จ.สตูล  91150 

โทร.081-897-2598
โทร.074-711-667
โทร.084-197-4120

สงขลา

1. ร้าน ส.สุทธิสิน  63  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
2. ร้าน สอง สอง ห้า  9/12  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
3. ร้าน เอส ดี พานิชกิจ  260  ถ.โชคสมาน 5  ซอย 7  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา  90110 
4. บจก.สยามนครินทร์  488/88  ประธานอุทิศ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
5. บจก.เพลินอักษรบุ๊คเซ็นเตอร์  3-7  หาดใหญ่ซิตี้  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
6. ร้านพูนปัญญา                15  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90170 
7. ร้านเพิ่มสิน  93  ต.นาทวี  อ.นาทวี  จ.สงขลา  90160 
8. ร้านฟิวส์บุ๊คส์  99/4  ถ.เพชรเกษม  ต.นาทวี  อ.นาทวี  จ.สงขลา  90160 
9. ร้านสกายไลน์  260  ซ.5  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
10. ร้านสไมล์บุ๊ค  272  ต.เทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา  90150 
11. ร้านสไมล์ไลน์  28  ถ.ราษฎร์อุทิศ 29  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
12. ร้านสยามบุ๊ค  1/49  ถนนจิระนคร  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
13. ร้านเสาวลักษณ์ศึกษาภัณฑ์  725  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา  90110 
14. ร้านหาดใหญ่บุ๊ค  86/264  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา  90110 
15. หจก.ก้วงฮวดมาร์เก็ตติ้ง  237/45  ซอย 1  ถ.รัถการ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา  90110 
16. หจก.ปรินทรการค้า  12  สะเดา  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 
17. หสม.เส้งโหหาดใหญ่  ชั้น 3  ห้างลีการ์เด้นพลาซ่า  29  ถ.ประชาธิปัตย์ 
ต.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 

โทร.089-733-6619
โทร.081-540-9967
โทร.086-488-1300


โทร.074-222-999, 074-231-527, 074-349-363
โทร.082-734-9199
โทร.088-397-7437
โทร.082-438-1104
โทร.074-341-664
โทร.084-859-2959
โทร.089-669-6248
โทร.081-597-3044
โทร.089-691-6459
โทร.083-195-7511


โทร.074-245-287


โทร.074-424-944, 074-348526


โทร.074-312-636
โทร.074-247-558

ปัตตานี

1. ร้านกรุงทอง  55-55  ถ.พิพิธ  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
2. ร้านปานทิพย์ บุ๊ค เซ็นเตอร์  118/8  ถ.ปัตตานีภิรมย์  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง 
จ.ปัตตานี  94000
3. ร้านวิทยาภัณฑ์ ปัตตานี  35  ถ.พิพิธ  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
4. หจก.ตานีบุ๊คส์   5  ถ.พิพิธ  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 

โทร.073-349-578
โทร.081-896-1409


โทร.073-349-466
โทร.073-349-216, 073-311-352

ยะลา

1. หจก.ศูนย์หนังสือคลังวิทยา  14-18  ถ.พุทธภูมิวิถี  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 
2. ร้านช้าง 2  85-89  ถ.พิพิธภักดี  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 
3. ร้านสุวรรณภูมิยะลา  108  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 
4. ร้านสกลเซ็นเตอร์  110-114  ถ.รัฐคำนึง  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 
5. หสม.พิทยาศึกษา  126  ถ.พิพิธภักดี  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 

โทร.073-222-177, 073-213-470
โทร.073-212-487
โทร.073-214-212
โทร.073-255-277, 089-295-0852
โทร.081-898-5091

นราธิวาส

1. ห้างปีนังเทรดดิ้ง  291-295  ถ.ภูผาภักดี  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000 
2. ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์  153  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000 
3. บจก.ชัยนรินทร์สเตชั่นเนอรี่  29/1  ถ.ระแงะมรรคา  ต.บางนาค  อ.เมือง 
จ.นราธิวาส  96000 

โทร.073-511-195
โทร.073-522-543
โทร.073-512-034,  073-671-228

จังหวัด

ตัวแทนจำหน่าย

โทรศัพท์

ชลบุรี

1. บจก.ตันติเจริญโภคทรัพย์  116/7-8-9  ม.1  ถ.พระยาสัจจา  ต.เสม็ด  อ.เมือง 
จ.ชลบุรี  20000 
2. หจก.ชลบุรี ว.พานิช  695/47  ถ.สุรชัย  ต.มะขามหย่ง  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000 

โทร.038-783-671-2, 081-561-8773


โทร.038-277-761-3, 038-277-760

ตราด

1. ร้านบูรณะพาณิชย์  158-160  ถ.ชัยมงคล  ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ตราด  23000 
2. ร้านตราดเครื่องเขียน  396  ม.3  ต.วังกระแจะ  อ.เมือง  จ.ตราด  23000 

โทร.039-511-078
โทร.039-520-202, 084-611-7401

ปราจีนบุรี

1. ร้านเยี่ยมวิไลพานิช  290-292  ถ.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000 

โทร.037-211-154

จังหวัด

ตัวแทนจำหน่าย

โทรศัพท์

นครราชสีมา

1. ร้านวีระวงศ์  99  หมู่ 1  ต.สูงเนิน  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา  30380              
2. บจก.คลังพลาซ่า จอมสุรางค์  24  ถ.จอมสุรางค์ยาตร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง          
จ.นครราชสีมา  30000
3. บจก.เอกเมืองย่า  88/1-2  ม.3  ต.หมื่นไวย  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
4. หจก. ส.ศึกษาภัณฑ์นครราชสีมา  183  ถ.ชัยณรงค์ ประตูชัยณรงค์ 3  อ. เมือง    
จ. นครราชสีมา  30000 
5. ร้านสมาร์ท  13  หมู่ 11  ต.เมืองปัก  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา  30150 
6. ร้านแหลมทองโคราช  76  ถ.จอมพล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
7. หจก.อมรวิทยา  1340/24  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
8. หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ (ฮกกี่)  99  ม.17  ต.ในเมือง  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา  30110 
9. ร้านเซ็นทรัลเอ็ดดูเทค  329  ม.2  ต.หัวทะเล  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
10. ร้านธนาคูณ  506  ถ.มิตรภาพ  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130 
11. ร้านมิตรภาพศึกษาภัณฑ์  199/3  หมู่ 3  ต.มิตรภาพ  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  30140 
12. ร้านพีเอสที  514  ม.2  ต.ด่านขุนทด  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา  30210 
13. หจก.พงค์ไพสิทธิ์  507  ม.1  ตลาดปะคำ  ต.สระพระ  อ.พระทองคำ              
จ.นครราชสีมา  30220
14. หจก.รวมวิทยานครราชสีมา  277,279  ถ.ยมราช  ต.ในเมือง  อ.เมือง               
จ.นครราชสีมา  30000 
15. ร้านสุพัตราเฟอร์นิเจอร์   116/2 ม.14  ถ.เพชรมาตุคลา  ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ์     
จ.นครราชสีมา  30230 
16. ร้านปพนวิทยา 148/1-2 ถ.เทศบาล 19  ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา30130

โทร.081-064-4467
โทร.044-260-111, 044-242380,
089-846-1390
โทร.044-923-270, 044-923-350
โทร.044-266-138, 044-258-018


โทร.044-441-069
โทร.044-230-352, 083-124-9444
โทร.081-878-8005
โทร.044-285-333, 081-185-4433
โทร.044-342-333, 044-266-138
โทร.044-315-046
โทร.081-955-2876
โทร.081-790-1763
โทร.044-337-135-6


โทร.044-259-604-7, 044-254-123


โทร.044-321-619 fax 044-321-620


โทร./แฟกซ์ 044-31—91.044-280-109   

ขอนแก่น

1. ร้านปริ๊นบุ๊คสโตร์  6-6/1  ถ.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 
2. บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม  12/57  ม.6  ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง       
จ.ขอนแก่น  40000
3. หจก.บ้านไผ่ศิริบุ๊คสโตร์ (2004)  360-362  ม.2  สุขาภิบาล 2  ต.ในเมือง 
อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  40110 
4. บจก.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น  23  ถ.ประชาสโมสร  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น  40000 
5. ร้าน จ.เจริญภัณฑ์  426-427  ม.4  ต.ภูเวียง  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น  40150 
6. หจก.ชัยสถิตย์วิทยา 2005  179/1  หมู่ 11  ต.หนองโก  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น   
40170 
7. หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน  204  ต.ภูเวียง  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น  40150            
8. หจก.สามมิตรเซ็นเตอร์   213  ม.2  บูรณะเจริญ  ต.ชุมแพ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น   
40130 

โทร. 043-237-475, 043-237-479
โทร.043-328-189-90, 089-711-9688


โทร.043-272-230, 043-272-535


โทร.043-237-005-8


โทร.043-290-108, 084-513-7950
โทร.043-251-573


โทร.043-291-366
โทร.043-384-981

อุดรธานี

1. บจก.นิวง่วนแสงไทย  88/8  ม.6  ซ.บ้านเดื่อ  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 
2. บจก.อุดรศึกษา  22/1-2  ถ.ราชพัสดุ  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 
3. ร้านรุ่งลักขณาศึกษา  48/1-2  ม.9  ต.กุมภวาปี  อ.กุมภวาปี  อ.อุดรธานี  41110 
4. ร้านวิทยาภรณ์บุ๊คส์  66-67  ม.7  ต.กุมภวาปี  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี  41110 
5. ร้านก้าวหน้า  193  ม.6  ต.หนองหาน  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  41130        
6. ร้านฉลองชัยคลังหนังสือ  213  ม.10  ต.ศรีธาตุ  อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี  41230 
7. ร้านน้ำโสมเครื่องเขียน  157  ถ.อนุสาวรีย์  ต.ศรีสำราญ  อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี  41210 
8. ร้านเพ็ญศึกษา  328  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150 
9. ร้านสมบูรณ์วิทยา  39  หมู่ 10  ถ.ชนบทบำรุง  ต.บ้านผือ  จ.อุดรธานี  41160 
10. ร้านสองพี่น้องศึกษาภัณฑ์  768  ม.4  ต.บ้านจั่น  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 

โทร.042-224-544-5, 081-661-7003
โทร.042-329-140, 042-329-289, 089-841-1638
โทร.083-111-1349
โทร.042-331-193
โทร.084-787-3491
โทร.081-739-1285
โทร.042-289-099, 080-414-1660
โทร.084-271-3975
โทร.042-281-343, 081-708-9428
โทร.087-226-4942

 ยโสธร

1. บจก.พรวิทยาเซ็นเตอร์  434  ถ.วิทยะธำรงค์  อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000        
2. หจก.นิสิตยโสธร  77  ถ.ประชาสัมพันธ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000 

โทร.045-714-751-4
โทร.045-711-637

กาฬสินธุ์

1. บจก.สหไทยศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์  44  ถ.อรรถเปศล  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง       
จ.กาฬสินธุ์  46000  
2. หจก.ตกเซ้งเครื่องเขียน  7/10,7/16  ถ.ทุ่งศรีเมือง  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง               
จ.กาฬสินธุ์  46000 
3. หจก.ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์  20  ถ.ชัยสุนทร  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
4. ร้านศูนย์หนังสือฐานปัญญา  383  ม.5  ต.สมเด็จ  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์  46150 
5. ร้านคลังอักษร  336/3-4  ถ.ภิรมย์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000                      

โทร.043-816-800-2, 086-230-2597


โทร.043-812-248, 087-861-7399


โทร.043-811-544
โทร.043-861-665, 081-773-0367
โทร.043-821-813

มุกดาหาร

1. ร้าน วีเอสบุ๊ค เซ็นเตอร์  85/2  ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง              
จ.มุกดาหาร  49000 
2. ร้านศึกษาภัณฑ์มุกดาหาร  44/1-2  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง               
จ.มุกดาหาร  49000 
3. ร้านพัฒนาศึกษา  84/10  ถ.เมืองใหม่  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000               
4. ร้านหนึ่งมุกดาหาร  ถ.แก้วกินรี  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

โทร.042-615-129, 081-320-5956


โทร.042-630-125, 083-282-9991,
083-151-5665
โทร.082-742-0724
โทร.042-611-715

อุบลราชธานี

1. หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์  172-174  ถ.แจ้งสนิท  ต.ในเมือง  อ.เมือง                
จ.อุบลราชธานี  34000 
2. ร้านอรวรรณบุ๊คเซ็นเตอร์  229/11  ม.19  ซ.ประชาแสนสุข 13  ถ.สถลมาร์ค     
ต.แสนสุข  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 
3. ร้านวิทยาคาร  54-58  ถ.อุปราช  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
4. ร้านเสริมวิทย์บุ๊คส์เซ็นเตอร์  448/11  ซ.ประชาแสนสุข 13  ถ.สถลมาร์ค 
ต.แสนสุข  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 
5. ร้านอัมพรสารสรรพสิทธิ์  105  ถ.เทพโยธี  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี         
34000 
6. หจก.ชวนชัยเดช  992/1  ถ.ประชา  ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  34160 
7. ร้านดวงธิดา บุ๊คเซ็นเตอร์  30/1-2  ม.7  ถ.ประชา  ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม          
จ.อุบลราชธานี  34160
8. ร้านกิตติบรรณ  357-9  ถ.อุปราช  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
9. ร้านคนรักเรียน  178-80  ถ.อุบล-ตระการ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
10. ร้านดีอุบลเซนเตอร์  403-405  ถ.สรรพสิทธิ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง                      
จ.อุบลราชธานี  34000 
11. ร้านเสรีวิทยาภัณฑ์  652  ม.4  ต.เขื่องใน  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี  34150
12. ร้านอุบลครุภัณฑ์  80/426  ต.ขามใหญ่  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000      
13. ร้านอุบลสาส์น 2  81-87  ถ.อุปราช  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
14. หจก.โชคศึกษาอุบลเซ็นเตอร์  374/4-5  ม.18  ถ.ชยางกูร  ต.ขามใหญ่  อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี  34000 

โทร.045-255-247, 045-262-880


โทร.045-322-699, 081-976-4156


โทร.045-243-697, 045-243-585
โทร.045-232-374, 081-065-5510


โทร.084-416-3238


โทร.045-361-330, 081-966-8891
โทร.045-361-167


โทร.045-244-461
โทร.045-242-498, 045-245-200, 086-720-0070
โทร.045-245-543, 081-876-9741


โทร.081-547-3317
โทร.081-878-2608
โทร.045-242-619
โทร.084-758-7082

สกลนคร

1. ร้านคูเลียงฮวด  904  ม.12  ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน                 
จ.สกลนคร  47110 
2. ร้านสะเลเต  600/12  ถ.ใจผาสุก  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000   
3. หจก.สกลพิทยา  1685  ถ.ประชาราษฎร์  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000            

โทร.042-722-237


โทร.042-730-374
โทร.085-851-2334

มหาสารคาม

1. ร้านชัยรัตน์ภัณฑ์  2/7  ม.19  ถ.ขอนแก่น-ยางตลาด  ต.เชียงยืน  อ.เชียงยืน        
จ.มหาสารคาม  44160 

โทร.081-872-0161

ชัยภูมิ

1. ร้านเด่นชัยคลังกระดาษ  293/1-2  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000         
2. ร้านอานนท์บูติค  395/29  ถ.สนามบิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000 

โทร.044-836-857
โทร.044-812-872

สุรินทร์

1. ร้านเมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์  46  ถ.ธนสาร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000
2. ร้านเอเปิล บุ๊ค พลาซ่า  417/246  ถ.จิตรบำรุง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

โทร.044-539-226
โทร.044-535-231

เลย

1. ร้านรอบรู้วิทยา  80/7    ถ.เลย-ด่านซ้าย  ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย  42000

โทร.042-811197, 042-813-032

อำนาจเจริญ

1. หจก.เจริญวิทยา  33/2-5  ม.19  ต.บุ่ง  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ  37000 

โทร.045-451-287, 045-511-153

บุรีรัมย์

1. ร้านหนังสือดอกหญ้าบุรีรัมย์  25-25/1  ถ.ธานี  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000 

โทร.044-621-264

ศรีสะเกษ

1. หจก.ไพศาลวิทยา  1492/1-3  ถ.ขุขันธ์  ต.เมืองใต้  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000 

โทร.045-611-711, 045-611-027

หนองบัวลำภู

1. หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา  259/105-107  ม.13  ต.เมืองใหม่  อ.ศรีบุญเรือง            
จ.หนองบัวลำภู  39180 
2. หจก.หนองบัวศึกษา  363  ม.3  ต.หนองบัว  อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  39000 

โทร.081-871-7250


โทร.081-471-6422

จังหวัด

ตัวแทนจำหน่าย

โทรศัพท์

เชียงใหม่

1.บจก.ไซเรียง (อุดมผล)  20  ถ.ราชวิถี  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 
2. บจก.เวิร์ลด์บุ๊คแอนด์มีเดีย  54,54/1  ถ.ศรีดอนไชย  ต.หายยา  อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่  50000
3. ร้านไท้ฮะเชียง  406/47-48  ถ.โชตนา  ต.เวียง  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 
4. บจก.ดวงกมล เชียงใหม่  79/1  ถ.คชสาร  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100 
5. ร้านบ้านหนังสือ  188/234  ม.10  ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50210
6. แม่ปิงบุ๊คโสตร์ (บ้านโป่งนก)  125  ต.สันทราย  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 
7. หจก.เชียงใหม่สมุดลานนา  209/6  ถ.ช้างเผือก  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   
50300 
8. หจก.วิภาวดีบุ๊ค 2007  226  ม.6  ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300 
9. ร้านภูริบุ๊คเซ็นเตอร์  124  ม.5  ต.มะลิกา  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่  50280
10. สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์  54,54/1  ต.หางดง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100 
11. หสม.รัตนผล  104-112  ถ.ท่าแพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300 

โทร.053-214-694
โทร.053-222-360


โทร.053-451-622
โทร.053-284-555, 053-206-995
โทร.081-366-0941
โทร.081-288-7659
โทร.053-222-360, 053-222-985


โทร.053-115-188
โทร.053-459-058, 084-948-9110
โทร.053-281-052
โทร.053-234-777

แพร่

1. ร้านประพัฒน์เพื่อนเรียน  6  ซอย 1  ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 

โทร.081-873-5914

ลำปาง

1. ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชั่นเนอรี่  66/25-27  ถ.ท่าคราวน้อย  ต.สบตุ๋ย  อ.เมือง  จ.ลำปาง   
52100 
2. ร้านรักษ์กมน  355/15-16  ถ.บุญวาทย์ (ฉัตรไชย)  ต.สวนดอก  อ.เมือง  จ.ลำปาง     
52100 
3. ร้านอนุสสรพานิช  17  หมู่ 4  ต.หลวงเหนือ  อ.งาว  จ.ลำปาง  52110 

โทร.084-175-4488


โทร.054-32 2-780, 089-758-2154


โทร.081-885-0355

พะเยา

1. ร้านพีรพงศ์วิชาภัณฑ์  170  ม.5  ต.เวียง  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา  56110 
2. ร้านเหรียญทองพาณิชย์  21/1/2002  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000 
3. หจก.ศูนย์ศึกษาภัณฑ์  511  ม.11  ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000 

โทร.054-454-099
โทร.054-431-359
โทร.054-411-347-8

ลำพูน

1. ร้านโมเดิร์นลำพูน  178  ถ.รอบเมืองนอก  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000 

โทร.053-511-634, 053-510-553

ตาก

1.เสมาสยาม 8/20-21 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
2. ร้านตากบุ๊คเซ็นเตอร์ 2  633/2  ถ.อินทรศิริ  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก   63110 
3. หจก.เพิ่มพูนศึกษา  638  ถ.ตากสิน  ต.ระแหง  อ.เมือง  จ.ตาก  63000 
4. ร้านประพัฒน์เพื่อนเรียน (ชุมพลคีรี)  61/5  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110
5. หจก.เสมาสยาม  8/20-21  ถ.พหลโยธิน  ต.ระแหง  อ.เมือง  จ.ตาก  63000

โทร 086-440-6610 ,055-893-400
โทร.055-531-932
โทร.055-541-797, 089-444-6434
โทร.081-973-5914
โทร.055-517-818, 086-440-6610

จังหวัด

ตัวแทนจำหน่าย

โทรศัพท์

สุโขทัย

1. บจก.ธนินท์พงศ์  22/81-82  ถ.สิงห์วัฒน์  ต.ธานี  อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 

โทร.055-616-123, 055-616-125

พิษณุโลก

1. ร้านช่อชัยพฤกษ์  834  ต. ในเมือง  อ. เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
2. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้นล่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
3. ร้านสวัสดีพาณิช  69  ถ.นเรศวร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

4. ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์พิษณุโลก  350/29  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
5. ร้านแสงรัตนตรัย  29/15-17  ถ.บรมไตรโลกนาถ  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-304-956-8
โทร.  055-260-162-5


โทร.055-252-470, 081-680-2470
โทร.055-320-718-9
โทร.055-258-980, 088-170-7811

กำแพงเพชร

1. ร้าน เจอาร์ออฟฟิส ออโต เมชั่น  29/1-3  ถ.เทศา 2   ต.ในเมือง  อ.เมือง 
จ.กำแพงเพชร  62000
2. ร้านสื่ออักษรบุ๊คเซ็นเตอร์  146/11-14  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000 

โทร.055-722-522, 081-973-1188

โทร.089-228-1234

พิจิตร

1.ร้านดวงใจบุ๊คเซ็นเตอร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000   
2. หจก.เพื่อนนักเรียนบุ๊คเซ็นเตอร์  39/91  ถ.สระหลวง  ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.พิจิตร  66000
3. ร้านพิจิตรรวมสื่อ  74  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000 
4. ร้านศิริวัฒนาศึกษาภัณฑ์  26/2-3  ม.13  ต.สามง่าม  อ.สามง่าม  จ.พิจิตร  66140 

โทร.081-994-4497
โทร.056-614-808


โทร.  080-670-8857
โทร.056-691-398, 056-665-389

เพชรบูรณ์

1. ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์  280-282  ต.หล่มสัก  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์   67110 
2. ร้านศรีทองเพชรบูรณ์  125-126  ถ.สันคูเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67000 
3. หจก.เจริญศรีฟินิชชิ่ง  99  ถ.รณกิจ  ต.หล่มสัก  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์  67110 

โทร.056-701-041
โทร.081-973-6973
โทร.056-745-589

นครสวรรค์

1. บจก.เรียนดี  39 , 41 , 43  ถ.เวสสุวรรณ  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์   60000 

2. หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์  671/4-7  ม.10  ถ.พหลโยธิน  ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์  60000 

โทร.056-221-032, 056-221-032
โทร.081-533-5537,  056-334-593-4

อุทัยธานี

1. ร้านศรีเจริญบุ๊คเซ็นเตอร์  31  ถ.พระยาวิฑูรย์  ต.อุทัยใหม่  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี  61000 

โทร.056-524-920

อ่างทอง

1.หจก.อ่างทองชัยวิวัฒน์  19,21  ถ.เทศบาล 2  อ.เมือง  จ.อ่างทอง  14000 

โทร.036-612-295

ลพบุรี

1. บจก.นิยมศึกษาภัณฑ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ลพบุรี   15000  
2. ร้าน ที.เค.แอล.หนังสือสื่อเครื่องเขียน  18  ถ.ศรีสำโรง  ต.โคกสำโรง 
อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี  15120 
3. ร้านนิยมศึกษาภัณฑ์  229/129-132  ต.ทะเลชุมศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000 
4. ร้านพิมลภัณฑ์                  50-50/1  ถ.วิชาเยนทร์  ต.ท่าหิน  อ.เมือง  จ.ลพบุรี     15000 

โทร.086-124-2470
โทร.036-441-163


โทร.036-424-010
โทร.036-618-664

สระบุรี

1. ร้านเก่งดี (สบายใจ)  6-8   ถ.พหลโยธิน  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18130 
2. ร้านพิบูลภัณฑ์  439/4  ม.12  ต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี  18130 
3. ร้านพูนสุขหนังสือ  138/37  ม.7  ธารเกษม  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี  18120 

โทร.036-319-167-8
โทร.086-515-7791
โทร.036-268-960-1

นครนายก

1. ร้านแจ่มเจริญศึกษาภัณฑ์  188  ม.4  ต.บ้านนา  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  26110  

โทร.081-773-2835

พระนครศรีอยุธยา

1. ร้าน B&C Book สเนชั่นเนรี่  51/231  ต.ธนู   อ.อุทัย  จ. พระนครศรีอยุธยา  13210 
2. ร้านธงชัย  75  ถ.สุวรรณพัฒนา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13110 
3. ร้านวรพันธ์ เซ็นเตอร์  45-46  ถ.ทักษิณเสนา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13110 
4. ร้านอักษรวัฒนา  72  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13110 

โทร.035-213-264
โทร.081-571-7425
โทร.035-201-480
โทร.035-201-050

นครปฐม

1. ร้านไทยเสรีบุ๊ค  72/50-51  ปฐมเจดีย์  อ.เมือง  จ.นครปฐม   73000 
2. ร้านนพคุณ  48 หมู่ 5  ต.บางภาษี  อ.บางเลน  จ.นครปฐม  73140 
3. ร้านศิริธนา  46/5-6  ม.3  ต.บางกระเบา  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  73120 

โทร.034-217-152-3
โทร.034-962-193
โทร.034-331-256

ราชบุรี

1. บจก.อุ่นใจพานิช  71-3 หมู่ 1 ราษฎรเกษม ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
2. ร้านธรรมดานิยม  56  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 

โทร 032-281-362-3
โทร.032-323-365

สุพรรณบุรี

1. ร้านศูนย์หนังสือเสมาทอง  139 , 141  ถ.พระพันวษา  ต.ท่าพี่เลี้ยง  อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี  72000
2. ร้านสุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่  38/9  ถ.นางแว่นแก้ว  ต.ท่าพี่เลี้ยง  อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี  7200 
3.ร้านวราภัณฑ์  40  ม.3  ต.โพธิ์พระยา  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000 
4.ร้านแสงตะวัน  287  ม.5  ต.โคกคราม  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  72150 

โทร.035-523-692, 035-500-998

โทร.033-431-260-1, 086-320-0175

โทร.086-703-1482
โทร.035-587-130

สมุทรสาคร

1. ร้านสมใจ (สาย 4) จำกัด  33/62-70 ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร  74130 
2. ร้านสวัสดีโอสถ  898/20  ถ.เศรษฐกิจ 1  ต.มหาชัย  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000

โทร.02-813-1070, 02-813-0755,
02-813-1570
โทร.034-811-009, 034-412-116

กาญจนบุรี 

1. ร้าน ข.ไข่ เครื่องเขียน  7-9  ถ.อู่ทอง  ต.บ้านเหนือ  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000 

2. ร้านนิยมศิลป์ (สำนักคร้อ)  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  71120 
3. ร้านบุ๊คเซ็นเตอร์  399  ม.17  ต.พังตรุ  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี  71140 
4. หจก.เดอะบุคสเตชั่น  10/5-6  ถ.อู่ทอง  ต.บ้านเหนือ  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000 

โทร.034-515-020, 034-511-441
โทร.034-566-417
โทร.086-301-3694
โทร.034-620-602

เพชรบุรี

1. ร้านนิวแฟนซี  233/12  ม.1  ต.ท่ายาง  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  76130 
2. ร้านศึกษาภัณฑ์เพชรบุรี  89  ถ.ราชดำเนิน  ต.คลองกระแชง  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000 
3. หจก.วิชญศึกษา  90/1  ถ.ราชดำริห์  ต.ท่าราบ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี                76000 

โทร.032-461-036
โทร.032-411-627
โทร.032-415-527, 032-402-774

จังหวัด

ตัวแทนจำหน่าย

โทรศัพท์

กรุงเทพมหานคร

1. บจก.ธนบุรีศึกษา  778-786  ถ.ประชาธิปก  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กทม.  10600 
2. บจก.นวตสาร  178/20  ม.17  ถ.พุทธมณฑลสาย 2  ศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม.  10700
3. บจก.ศุภนิษ 2011  29/1348  แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กทม.  10510 
4.บจก.เอส.โอ.วี. เอ็นเตอร์ไพรส์    112/45   แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กทม.  10210  
5. แพร่พิทยาแอนด์สิน  716-8 ภาณุรังษี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม  10200 
6. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์  อาคารวิทยกิตติ์  ซอยจุฬาลงกรณ์ 64    
ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน กทม. 10330 
7. หจก.แพร่พิทยาแอนด์ชัน  ถ.สุทธิสาร  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.  10320
8. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชดำเนิน69 อาคาร 9  ถนนราชดำเนินกลาง 
แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร  กทม.  10200 
9. ร้านเลิร์นนิ่งทอยส์  69  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม.  10240 
10. ร้านเอส บี ซัพพลาย  96  แขวงท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  กทม.  10600 
11. ศึกษาภัณฑ์ทรัพย์เจริญ  9/645  ม.1  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กทม.  10150 
12. หจก.ส.มีเดีย  สายไหม  กทม.  10220 

โทร.02-472-4590-12
โทร.02-449-8851-8, 02-449-0351

โทร.081-814-2248
โทร.02-588-6041
โทร. 02-221-4283, 026237276-9
โทร.0-2218-9888, 0-2218-9881 


โทร.02-603-6558  
โทร. 02-629-1910-1


โทร.087-713-4920
โทร.086-055-5146
โทร.02-462-0873
โทร.  081-732-0053

ปทุมธานี

1. ดีจริงศึกษาภัณฑ์รังสิต  99-99/1  ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12130

โทร.087-009-4555

นนทบุรี

1. บจก.บางบัวทองศึกษาภัณฑ์  59/4  โชนลอย  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 
2. หสม.นนทบุรีบิ๊กบุ๊ค  6/3  ม.7  ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120
3. ร้านภิญญาพานิชย์  36/133  ม.14  ต.บางแม่นาง  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี  11140

โทร.02-924-4667
โทร.02-920-2416, 081-700-3216
โทร.089-890-3949

สมุทรปราการ

1. หจก.พระสมุทรพิมพ์ดีด  1189  ม.6  สำโรงเหนือ  ต.สำโรงเหนือ  อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ  10270 

โทร.089-241-1900

 

วิธีการสั่งซื้อสินค้าสสร.

ขั้นตอน

ลูกค้า

แหล่งติดต่อ

การให้บริการ

วิธีการที่ 1

โทรสอบถามสั่งซื้อที่สำนักงาน สสร.

เจ้าหน้าที่สำนักงาน สสร. รับเรื่องชี้แจงเงื่อนไขการให้บริการสั่งซื้อ

รับ Order  วางบิล  
รับชำระค่าสินค้า
จัดส่งสินค้า

วิธีการที่ 2

สั่งซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ขาย สสร. ประจำพื้นที่

Ÿ กรุงเทพฯและปริมณฑล
Ÿ ภาคกลางและตะวันตก
Ÿ ภาคเหนือ
Ÿ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Ÿ ภาคตะวันอก
Ÿ ภาคใต้

เจ้าหน้าที่ขาย สสร. ประจำพื้นที่แนะนำสินค้าและบริการหลังการขาย
Ÿ กรุงเทพฯและปริมณฑล
Ÿ ภาคกลางและตะวันตก
Ÿ ภาคเหนือ
Ÿ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Ÿ ภาคตะวันอก
Ÿ ภาคใต้

รับ Order
วางบิล
จัดส่งสินค้า
เก็บเงิน

วิธีการที่ 3

ชมและซื้อสินค้าของ สสร.ได้ที่ตัวแทนร้านค้าจำหน่ายทั่วประเทศ

ตัวแทนร้านค้าจำหน่ายทั่วประเทศ

จัดจำหน่ายสินค้าของสสร.

วิธีการที่ 4

สั่งซื้อผ่าน E-mail

E-mail : ssr1081009@yahoo.com
Website : www.ssrkids.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน สสร. รับเรื่องติดต่อกลับให้บริการสั่งซื้อ
และการจัดส่งสินค้า