0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

ร่วมงานกับ สสร.

 

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจัดพิมพ์ตำราเรียนระดับปฐมวัย  สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดีย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จำหน่ายแก่โรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนเอกชน  

 

 

วิธีการสมัคร 

ติดต่อ : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

1518/6-7 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2586-0948,0-2044-4472,0-2587-7972, 083-0726385  Fax: 0-2911-9120

E-mail: hr.ssrkids@gmail.com

www.ssrkids.com

 

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด

จำนวนอัตรา : 30  ตำแหน่ง     เงินเดือน 10,000 -30,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-38  ปี

- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- บุคลิกดี ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานบริการการขาย  มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ

- มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถใช้ในการทำงานได้

- มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษและสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

 

รายละเอียดงาน :

- มีทักษะการเจรจาต่อรอง  การวางแผนการขาย  การวิเคราะห์คู่แข่งได้ดี

-รับผิดชอบงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย 

-บริหารงานขายตามเขตพื้นที่โรงเรียนและตามร้านค้าเขตรับผิดชอบ

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประจำกรุงเทพและปริมณฑล , ภาคกลาง,  ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 083-072-6385, 02-586-0948, 02-044-4472

email:hr.ssrkids@gmail.com

 
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ

จำนวนอัตรา : 2 ตำแหน่ง     เงินเดือนตามตกลง


คุณสมบัติผู้สมัคร :

       -  เพศชาย-หญิง อายุ 26-35 ปี  วุฒิปริญญาตรี ด้านการศึกษา ครุศาสตร์ 

       - สามารถใช้โปรแกรม MS word , excel,powerpiont  ได้คล่อง

       -  มีทักษะการเจรจาหน่วยงานราชการและโรงเรียนได้ดี

       -  มีประสบการณ์ผ่านการทำหนังสือเรียน จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

 รายละเอียดของงาน :

      -บรรณาธิการหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

      - สสร.เลขที่ 1518/6-7 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 083-0726385,02-586-0948,02-044-4472

email: hr.ssrkids@gmail.com 

เจ้าหน้าที่ Grapic design

จำนวนอัตรา : 2 ตำแหน่ง      เงินเดือนตามตกลง


คุณสมบัติผู้สมัคร :

       - วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี 

       - มีความเชี่ยวชาญโปรแกรม Illustrator , photoshop , page maker, indesign

       - มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบเป็นเยี่ยม มีทัศนคติที่ดี

       - มีประสบการณ์ในการจัดหน้าหนังสือแบบเรียน คู่มือครู จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       - มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี 

       - สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

       - กรุงเทพมหานคร