0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

ยินดีรับนำเสนอต้นฉบับ

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) ยินดีรับพิจารณาต้นฉบับหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา   หลากหลายประเภท เช่น

 

กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน อายุ 3-5 ปี

กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 6-11 ปี

  •  หนังสือบันเทิงคดี
  •  หนังสือสารคดี

กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี

  • หนังสือบันเทิงคดี
  • หนังสือสารคดี
  • หนังสือร้อยกรอง

กลุ่มหนังสือการ์ตูน และ/หรือ นิยายภาพ

กลุ่มหนังสือสวยงาม

  • หนังสือสวยงามทั่วไป
  • หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก

หนังสือสำหรับเยาวชน

หนังสือห้องสมุด

หนังสือสรุปเข้มติวสอบ ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา

 

หลักเกณฑ์การส่งงานนำเสนอต้นฉบับ

 

1.ประวัติย่อของผู้เขียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับสะดวก

2.ระบุประเภทกลุ่มหนังสือให้ชัดเจน

3.ส่งตัวอย่างไฟล์งานประมาณ 1-2 บท ทาง e-mail หรือทางพัสดุไปรษณีย์

โดยบรรณาธิการจะใช้เวลาพิจารณาและตอบกลับภายใน 1 เดือน

 

ติดต่อที่ ฝ่ายวิชาการ  บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) 580/8 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  โทร. 0-2587-7972, 0-2911-7214, 084-695-3430

e-mail: ssr1081009@yahoo.com    

www.ssrkids.com