0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

ข่าวสาร กิจกรรม สสร.

สสร.รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด  รับสมัครเจ้าหน้าฝ่ายขายที่พร้อมจะก้าวหน้าเติบโตไปกับสำนักพิมพ์ สสร. ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่าวยตำราเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และจำหน่ายสื่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย วัสดุการศึกษา  แก่สถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งร.ร.รัฐบาล(สพฐ.),ร.ร.เอกชน (สช.)  ศพด. อบต. เทศบาล อบจ.และร้านค้าผู้แทน ทั่วประเทศ

คุณสมบัติ :

- วุฒฺิการศึกษา  ปวส.-ปริญญาตรี  ขึ้นไป

-เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-38 ปี

-มีรถยนต์เป็นของตนเอง

-มีผู้ค้ำประกันการทำงาน 2 คน

-และอื่น ๆ    

**** ติด่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สสร.

โทร. 083-0726383, 02-586-0948, 02-044-4472  

email: hr.ssrkids@mail.com

เวลาทำการ  09.00 - 18.00 น. จันทร์-เสาร์