0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

ข่าวสาร กิจกรรม สสร.

สสร.ร่วมออกบูธงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกทม.

 สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)ได้จัดแสดงสื่อการเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาล) นำเสนอแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 7-11 ต.ค.2556  ซึ่งสื่อการเรียนการสอนของสสร.ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารโรงเรียนอย่างมาก