0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

ข่าวสาร กิจกรรม สสร.

แบบกิจกรรมการเรียน ..ใหม่..

              ออกใหม่แล้ว  สสร.ได้สร้างสรรค์สื่อการเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเล็กชุดที่  2 เพื่อเตรียมพัฒนาการด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ โดยนำเสนอกิจกรรมที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์  มุุ่่งพัฒนาเด็ก ๆ ทุกด้าน แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนพัฒนาเด็กให้มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้

             มีวางจำหน่ายแล้ว ติดต่อฝ่ายขาย สำนักงาน สสร. โทร.0-2587-7972,0-2911-7214.08-1446-0629,08-1482-0547