0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

หัวข้อรายละเอียดย่อย


ระดับปฐมวัย >> ชุดแบบฝึกอ่านพื้นฐาน

หนังสือกิจกรรมฝึกอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ และฝึกอ่านพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยได้คุ้นเคยกับการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ ตัวเลข พร้อมการเรียนรู้สื่อสารด้วยภาพวาดประกอบคำศัพท์สวยงามน่ารัก สีสันสดใส