0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

หัวข้อรายละเอียดย่อย


ระดับปฐมวัย >> ชุดแบบเรียนพื้นฐานการอ่านภาษาไทย

หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย อ่านคล่องท่องเก่ง ที่เป็นพื้นฐานการเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัยได้ฝึกหัดการอ่านพยัญชนะ สระ ตัวเลข คำคล้องจอง คำศัพท์ที่ง่ายที่ต่อการจดจำ  และคุ้นเคย ซึ่งทำให้เกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้พร้อมภาพประกอบสวยงาม