18 มี.ค. · @kaniwin · No Comments

สกอ.จัดสัมมนาพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

13 มีนาคม 2561 ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการกา …

READ MORE

18 มี.ค. · @kaniwin · No Comments

ศธ.จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบรางไทย-จีน พร้อมยกระดับหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จับมือจีน สอนหลักสูตรอาชีวะระบบ …

READ MORE

18 มี.ค. · @kaniwin · No Comments

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญา

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ …

READ MORE

18 มี.ค. · @kaniwin · No Comments

สพฐ.ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพ

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะก …

READ MORE

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids