Cart

ศธ.จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบรางไทย-จีน พร้อมยกระดับหลักสูตร

การเรียนการสอนร่วมไทย-จีนในสาขาวิชาที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของไทย

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จับมือจีน สอนหลักสูตรอาชีวะระบบรางไทย-จีน พร้อมยกระดับหลักสูตรและการเรียนการสอนร่วมไทย-จีนในสาขาวิชาที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของไทย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เริ่มต้นที่หลักสูตรสาขาระบบราง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ศธ.จับมือจีน

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ให้การต้อนรับและหารือกับนายหลู่ย์ เจี้ยน (H.E. Mr. Lyu Jian) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนระบบรางไทย-จีน และยกระดับการเรียนระบบรางของอาชีวศึกษาไทย ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า จีนมีความยินดีและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างจริงจังใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ

การจัดตั้งโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านระบบรางไทย-จีน ด้วยหลักสูตรจีน 100% ทั้งด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และประกาศนียบัตร ส่วนการลงทุนจะเป็นการร่วมกับฝ่ายไทย ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มต้นในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่มีความพร้อมก่อน

ความร่วมมือการยกระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนร่วมไทย-จีน ในสาขาวิชาที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของไทย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เช่น ระบบราง อากาศยาน แมคคาทรอนิกส์ โลจิสติกส์ โดยเริ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้จีนช่วยรับรองหลักสูตรและจัดการเรียนร่วมในรูปแบบทวิวุฒิ โดยอาจเรียนที่ไทยเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นจึงไปเรียนที่จีนอีก 1 ปี จบออกมาได้วุฒิการศึกษาจากทั้ง 2 ประเทศ

ศธ.จับมือจีน

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า จีนได้ยืนยันที่จะร่วมมือด้านการยกระดับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของไทยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาระบบราง ซึ่งจีนมีความถนัดและเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาก และที่ผ่านมาสถาบันอาชีวศึกษาไทยก็มีความร่วมมือในสาขาระบบรางกับ 4 สถาบันอาชีวศึกษาหลักของจีนอยู่แล้ว แต่เป็นความร่วมมือระดับสถาบัน

การหารือในครั้งนี้จึงจะขยายเป็นความร่วมมือระดับกระทรวง (Government to Government: G to G) ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ โดยเริ่มต้นที่สาขาระบบราง เพื่อให้จีนช่วยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนระบบรางแก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยอย่างเข้มข้นและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ ที่จะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนช่าง ช่างเทคนิค และวิศวกรระบบรางของไทย ตลอดจนยกระดับประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบรางในภูมิภาคอาเซียน รองรับการขยายในระดับเมืองและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เมียนมา ที่ต้องการองค์ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ต่อไป

ทั้งนี้ ศธ.จะหารือในรายละเอียดกับทางจีนอย่างเร่งด่วน เพื่อดำเนินการให้ทันเปิดหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids