Cart

สกอ.จัดสัมมนาพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

"การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์"

13 มีนาคม 2561 ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง”การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์” ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 450 คนรองเลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยมีองค์ประกอบและสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการจัดการศึกษา รวมทั้งปัจจัยสู่ความสำเร็จที่เกี่ยวข้อง ทั้งการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์

สกอ.สัมมนาพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพกาศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นเครื่องมือและกรอบการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพของต่างประเทศ เช่น UK Professional Standard Framework (UKPSF) ของสหราชอาณาจักร และAustralian Professional Standard for Teachers ของประเทศออสเตรเลียตลอดจนการศึกษาจากประสบการณ์การพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา“ท่านคณาจารย์จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการประชุมสัมมนานี้ ขอให้ทุกท่านใช้เวลาในการประชุมให้เต็มที่เพื่อที่จะได้มีข้อมูลและนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี ประสบการณ์จริงจากวิทยากรจะเป็นประโยชน์มากที่สุด ส่วนแนวทางในการปฏิบัติคงจะต้องไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป” ทุกแห่งในการเข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณาจารย์ทางด้านการเรียนการสอน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นหลักคิดและแนวทางในการพัฒนารายละเอียดที่จะส่งเสริมคุณภาพของคณาจารย์ตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่อไป

 

“ท่านคณาจารย์จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการประชุมสัมมนานี้ ขอให้ทุกท่านใช้เวลาในการประชุมให้เต็มที่เพื่อที่จะได้มีข้อมูลและนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี ประสบการณ์จริงจากวิทยากรจะเป็นประโยชน์มากที่สุด ส่วนแนวทางในการปฏิบัติคงจะต้องไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป” รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวในตอนท้าย

 

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สกอ.

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids