Cart

10 พ.ค. · @kaniwin · No Comments

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ณ.ห้องประชุม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยา วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) ร่วมกับ อบต ...

READ MORE

18 มี.ค. · @kaniwin · No Comments

สกอ.จัดสัมมนาพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

13 มีนาคม 2561 ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการกา …

READ MORE

18 มี.ค. · @kaniwin · No Comments

ศธ.จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบรางไทย-จีน พร้อมยกระดับหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จับมือจีน สอนหลักสูตรอาชีวะระบบ …

READ MORE

18 มี.ค. · @kaniwin · No Comments

สพฐ.จัดประชุม Video Conference

สพฐ.จัดประชุม Video Conference เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เ …

READ MORE

18 มี.ค. · @kaniwin · No Comments

ศธ.-วท.-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-สมาคมวิทย์แห่งประเทศไทย ร่วมหารือการจัดงานเฉลิมฉลอง 150 ปีหว้ากอ

ศธ.-วท.-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-สมาคมวิทย์แห่งประเทศไทย …

READ MORE

18 มี.ค. · @kaniwin · No Comments

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการและกิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้านการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการและกิจกรรมที่มีความโดดเ …

READ MORE

18 มี.ค. · @kaniwin · No Comments

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญา

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ …

READ MORE

18 มี.ค. · @kaniwin · No Comments

เด็กไทยเจ๋ง! คว้าที่ 3 เอเชีย การแข่งขันที่สิงคโปร์

ดร.มัลลิกา อิชวาราน นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสและที่ปรึกษาด้า …

READ MORE

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids