Cart

ติดต่อเรา

(กรุณาแจ้งความประสงค์ในการติดต่อ)

ที่ตั้งบริษัทฯ :

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรติดต่อ :

โทร. 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
แฟกซ์ : 0-2044-4472

อีเมล์ :

ssr1081009@yahoo.com
som1081009@yahoo.com

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids