Cart

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46 พบกันบูธ สสร. R 30 โซน C

ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- 8 เม.ย. 2561

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46 พบกันที่บูธสสร. R 30 โซน C  ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-8 เม.ย. 2018 สสร.นำเสนอสื่อการเรียนปฐมวัย ด้วยนวัตกรรมสื่อการเรียนที่ทันสมัย สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ครอบคลุม 4 สาระการเรียนรู้ บูรณาการด้วยกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ BBL, STEM, Active Learning,EF, การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 รับส่วนลดหนังสือเฉพาะในงานนี้เท่านั้น

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids