Cart

มหัศจรรย์กับสื่อสสร.

เวลา 17.00-18.00 เวทีเอเทรียม พบกับสื่อการเรียนปฐมวัยด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่

วันที่ 2 เม.ย. 61 เวลา 17.00-18.00 เวทีเอเทรียม พบกับสื่อการเรียนปฐมวัยด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยโปรแกรม AR (Augmented Reallity) สนุกเพลินเพลินกับการเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง คลิปวีดีโอ ภาพ 3 มิติ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น AURASMA เพื่อการเรียนด้วยสื่อ สสร.

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids