Your cart

View Cart

นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม


จุดเด่น : นิทานเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนิทาน 2 ภาษา สร้างจินตนาการ ผ่านตัวละครชื่อน้องพิม ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดทักาะการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปลูกผังส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม

ราคา : : 69 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่ม 2
  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่ม 2

  55

 • หนังสือ คณิตศาสตร์ เล่ม 2
  หนังสือ คณิตศาสตร์ เล่ม 2

  49

 • ฝึกอ่าน ก.ไก่ (สำหรับเด็กเล็ก)
  ฝึกอ่าน ก.ไก่ (สำหรับเด็กเล็ก)

  38

 • หนังสือ ภาษาอังกฤษ เล่ม 2
  หนังสือ ภาษาอังกฤษ เล่ม 2

  49