Cart

วิสัยทัศน์

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

วิสัยทัศน์

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศให้แก่ผลิตภัณฑ์แบบเรียนสื่อการ เรียนการสอนสำหรับเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมความ รู้สึกรักในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ที่ตั้งบริษัทฯ

1518/6 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

โบวชัวร์สินค้า

โบวชัวร์ชุด สพฐ./ศพด

ดาว์นโหลดใบสั่งซือ

เอกสารสำหรับสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids