Your cart

View Cart

นับและคัดตัวเลขอารบิค เล่ม 2


จุดเด่น : การคัดตัวเลขอารบิก นักเรียนจะได้ฝึกคัดตามรอยประ และคัดด้วยตนเอง, ในแบบฝึกหัดมีคำอ่านแบบแจกลูก สะกดคำสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน เช่น สอ – อี – สี – ไม้เอก – สี่, นักเรียนได้ฝึกลากเส้นตามรอยประและเขียนตัวเลข เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา

ราคา : : 49 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 1
  เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 1

  45

 • ศิลปะคุณธรรมวันสำคัญ เล่ม 2
  ศิลปะคุณธรรมวันสำคัญ เล่ม 2

  49

 • นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 2
  นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

  49

 • เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 3
  เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 3

  45