Your cart

View Cart

นับและคัดตัวเลขไทย เล่ม 2


จุดเด่น : นักเรียนได้ฝึกการลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น, การคัดตัวเลขไทยมีการบูรณาการคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น 1 หนึ่ง ONE, มีการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ เช่น หอ – นอ – อึ – งอ – หนึง – ไม้เอก – หนึ่ง มีตัวการ์ตูนตามจำนวนตัวเลขเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกระบายสี

ราคา : : 49 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 3
  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 3

  55

 • เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 6
  เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 6

  45

 • เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 4
  เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 4

  45

 • คุณธรรมนำความรู้ เล่ม 5
  คุณธรรมนำความรู้ เล่ม 5

  45