Your cart

View Cart

นับและคัดตัวเลขไทย เล่ม 2


จุดเด่น : นักเรียนได้ฝึกการลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น, การคัดตัวเลขไทยมีการบูรณาการคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น 1 หนึ่ง ONE, มีการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ เช่น หอ – นอ – อึ – งอ – หนึง – ไม้เอก – หนึ่ง มีตัวการ์ตูนตามจำนวนตัวเลขเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกระบายสี

ราคา : : 49 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • สนุกคิด คณิตศาสตร์ เล่ม 5
  สนุกคิด คณิตศาสตร์ เล่ม 5

  49

 • เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 3
  เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 3

  45

 • นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม
  นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม

  69

 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 2
  เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 2

  45