Your cart

View Cart

ฝึกอ่าน ก.ไก่ (สำหรับเด็กเล็ก)


จุดเด่น : หนังสือเป็นการฝึกอ่านเพื่อปูพื้นฐานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตัวอย่างพยัญชนะไทยและตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะมีลูกศรบอกการเริ่มต้นลากเส้นจนจบการเขียนพยัญชนะ ภาพประกอบสีทั้งเล่ม

ราคา : : 38 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • แรกรู้สู่อาเซียน เล่ม 1
  แรกรู้สู่อาเซียน เล่ม 1

  49

 • ธรรมชาติรอบตัว เล่ม 3
  ธรรมชาติรอบตัว เล่ม 3

  55

 • เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 1
  เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 1

  45

 • ศิลปะคุณธรรมวันสำคัญ เล่ม 1
  ศิลปะคุณธรรมวันสำคัญ เล่ม 1

  49