Your cart

View Cart

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 1


จุดเด่น : เด็กจะได้รู้จักสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก ผิวสัมผัสของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

ราคา : : 55 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 2
  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 2

  55

 • เรียนรู้การอ่านและการเขียน เล่ม 5
  เรียนรู้การอ่านและการเขียน เล่ม 5

  45

 • นับและคัดตัวเลขอารบิค เล่ม 1
  นับและคัดตัวเลขอารบิค เล่ม 1

  49

 • คัดพยัญชนะอังกฤษ A-Z
  คัดพยัญชนะอังกฤษ A-Z

  49