Your cart

View Cart

หนังสือ ภาษาอังกฤษ เล่ม 1


จุดเด่น : ฝึกการลากเส้นพื้นฐานเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกคัดลายมือเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษให้สวยงาม ตามหลักสากล, กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา, จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ราคา : : 49 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 3
  เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 3

  45

 • เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 3
  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 3

  55

 • นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 3
  นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 3

  49

 • เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 2
  เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 2

  45