Your cart

View Cart

เรียนรู้การอ่านและการเขียน เล่ม 2


จุดเด่น : ฝึกพัฒนาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ กล้ามเนื้อมือ (กล้ามเนื้อมัดเล็ก) คัดคำ ก-ฮ สระ การผสมคำ การผันวรรณยุกต์ สังเกตรูปภาพและทายคำ หรือเติมคำ ฝึกอ่านคำ

ราคา : : 45 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • ฝึกอ่าน ABC (สำหรับเด็กเล็ก)
  ฝึกอ่าน ABC (สำหรับเด็กเล็ก)

  35

 • เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่ม 2
  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่ม 2

  55

 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 5
  เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 5

  45

 • เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 1
  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 1

  55