Your cart

View Cart

เรียนรู้การอ่านและการเขียน เล่ม 3


จุดเด่น : ฝึกพัฒนาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ กล้ามเนื้อมือ (กล้ามเนื้อมัดเล็ก) คัดคำ ก-ฮ สระ การผสมคำ การผันวรรณยุกต์ สังเกตรูปภาพและทายคำ หรือเติมคำ ฝึกอ่านคำ

ราคา : : 45 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 2
  นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

  49

 • ฝึกอ่าน ก.ไก่ (สำหรับเด็กเล็ก)
  ฝึกอ่าน ก.ไก่ (สำหรับเด็กเล็ก)

  38

 • แรกรู้สู่อาเซียน เล่ม 2
  แรกรู้สู่อาเซียน เล่ม 2

  49

 • คุณธรรมนำความรู้ เล่ม 1
  คุณธรรมนำความรู้ เล่ม 1

  45