Your cart

View Cart

เรียนรู้การอ่านและการเขียน เล่ม 3


จุดเด่น : ฝึกพัฒนาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ กล้ามเนื้อมือ (กล้ามเนื้อมัดเล็ก) คัดคำ ก-ฮ สระ การผสมคำ การผันวรรณยุกต์ สังเกตรูปภาพและทายคำ หรือเติมคำ ฝึกอ่านคำ

ราคา : : 45 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่ม 2
  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่ม 2

  55

 • สนุกคิด คณิตศาสตร์ เล่ม 6
  สนุกคิด คณิตศาสตร์ เล่ม 6

  49

 • นับและคัดตัวเลขอารบิค เล่ม 1
  นับและคัดตัวเลขอารบิค เล่ม 1

  49

 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 6
  เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 6

  45