Your cart

View Cart

เรียนรู้การอ่านและการเขียน เล่ม 4


จุดเด่น : ฝึกพัฒนาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ กล้ามเนื้อมือ (กล้ามเนื้อมัดเล็ก), คัดคำ ก-ฮ, สระ การผสมคำ, การผันวรรณยุกต์, สังเกตรูปภาพและทายคำ หรือเติมคำ, ฝึกอ่านคำ

ราคา : : 45 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม
  นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม

  69

 • คุณธรรมนำความรู้ เล่ม 2
  คุณธรรมนำความรู้ เล่ม 2

  45

 • เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่ม 2
  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่ม 2

  55

 • เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 3
  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 3

  55